Menü iOS APP Android APP
HU EN

Szervezeti felépítés

Szenátus

A Zsigmond Király Egyetem legfőbb vezető testülete a Szenátus. A Szenátus döntéshozó, ellenőrző testület, amely meghatározza az Egyetem tevékenységét, így különösen képzési és kutatási feladatait, működését, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását.

A Szenátus tagjai:
- a rektor
- a gazdasági főigazgató
- a gazdaságtudományi tanszékcsoport-vezető
- a Kommunikáció- és Művelődéstudományi Tanszék vezetője
- a Nemzetközi és Politikatudományi Tanszék vezetője
- az oktató-kutató munkakörben foglalkoztatottak választott képviselője
- a nem oktató-kutató munkakörben foglalkoztatottak választott képviselője
- a hallgatói önkormányzat elnöke

A Szenátus ülésén tanácskozási joggal vesz részt az Egyetem elnöke és az Üzemi Tanács elnöke is.
A Szenátus szükség szerint, de évente legalább kétszer tart ülés.

Vezetői Értekezlet

A Vezetői Értekezlet a Zsigmond Király Egyetem döntés-előkészítő, ellenőrző és operatív irányító testülete. A Vezetői Értekezlet továbbá gyakorolja a Szenátus által átadott intézményirányítási jogköröket. Így például a Vezetői Értekezlet dönt az egyes szakok tantervéről, véleményezi egyes vezetők kinevezését.

A Vezetői Értekezlet tagjai:
- a rektor
- a rektorhelyettes
- a gazdasági főigazgató
- a főtanácsadó
- a gazdaságtudományi tanszékcsoport-vezető
- a Kommunikáció- és Művelődéstudományi Tanszék vezetője
- a Nemzetközi és Politikatudományi Tanszék vezetője
- a főtitkár
- a főkönyvelő

A Vezetői Értekezlet ülésén tanácskozási joggal vesz részt az Egyetem elnöke.
A Vezetői Értekezlet üléseit igény szerint tartja.

Stratégiai Tanácsadó Testület

A Stratégiai Tanácsadó Testület (STT) a ZSKE tanácsadó szerve, melyet azért hívunk életre, hogy segítse az egyetem fenntartóit és vezetését a megalapozott fejlesztési, stratégiai döntések meghozásában.
A magán felsőoktatási intézményekben nincsenek az állami felsőoktatásban kötelezően előírt konzisztóriumok. Szükség van viszont egy olyan tanácsadó szervre, amely véleményezi az intézmény fejlesztési terveit, javaslatokat fogalmazhat meg a felsőoktatási szakok optimális fejlesztési arányaival kapcsolatban. Javasolhat kutatási-fejlesztési irányokat, ösztönözhet pályázati részvételt, támogathat új kezdeményezéseket, melyek a főiskola társadalmi elfogadottságát, presztízsét növelhetik. Javaslatot tehet az intézmény külső kapcsolatainak optimális alakítására, akár belföldi, akár külföldi relációban. A testület továbbá véleményezi és segíti az intézmény akkreditációs és humán fejlesztési, valamint kommunikációs (PR) politikáját.

Tagok: Prof. Dr. Bayer József, STT elnök, professor emeritus • Dr. Bőhm András főtanácsadó • Dr. Szatmári Péter mb. rektor • Dr. Drótos György • Dr. Jasku Zsolt • Lipcsei András

Minőségirányítási és Minőségellenőrzési Bizottság

A Minőségirányítási és Minőségellenőrzési Bizottság az Egyetem minőségbiztosításával és minőséghitelesítésével foglalkozó testület.

A Minőségirányítási és Minőségellenőrzési Bizottság minden tanév végén jelentést tesz a Szenátusnak, melyben
- értékeli a képzési és kimeneti követelmények érvényesülését;
- a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság követelményeinek érvényesülését;
- a személyi és tárgyi feltételeket;
- az oktatási-kutatási tevékenységet.

A Minőségirányítási és Minőségellenőrzési Bizottság tagjait az Egyetem elnöke és a rektor kéri fel. A Minőségirányítási és Minőségellenőrzési Bizottság tagja tudományos fokozattal rendelkező személy lehet. A Minőségirányítási és Minőségellenőrzési Bizottság tagja továbbá a vezérigazgató is.
 

Mit tanulhatsz nálunk?

Magánpilóta Jogosítvány (PPL)

Jelentkezési határidő: Szeptember 7-ig.!

Tovább
Egyéb képzések

IT-készségek fejlesztése

(E-00725/2014/D007)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Projektmenedzsment ismeretek

(E-00725/2014/D008)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Közösségszervezés alapszak

Új képzés az Egyetem kínálatában!

Tovább

Sportlétesítmény menedzser

Jelentkezési határidő: augusztus 31!

Tovább

Álláskeresési technikák

(E-00725/2014/D002)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Sikeres ügyfélkezelési technikák

(E-00725/2014/D003)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Vezetői kompetenciák fejlesztése

(E-00725/2014/D005)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Konfliktus és stressz-kezelési készségfejlesztés

(E-00725/2014/D006)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Konfliktus és stressz-kezelés

(E-00725/2014/D001)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő

(E-00725/2014/A002)

Tovább
OKJ-s képzések

55 343 01 Biztosítási tanácsadó

(E-00725/2014/A001)

Tovább
OKJ-s képzések

Vállalkozási ismeretek

(E-00725/2014/D004)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

34 762 01 Szociális gondozó és ápoló

E-000725/2014/A004

Tovább
OKJ-s képzések

Andragógia mesterszak

Tovább
Állami ösztöndíjas finanszírozás

Emberi erőforrások alapszak

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Gazdálkodási és menedzsment alapszak

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Gazdaságinformatikus alapszak

PILÓTAKÉPZÉS első lépcsőfoka a ZSKE-n

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

52 341 02 Ingatlanközvetítő

(E-00725/2014/A003)

Tovább
OKJ-s képzések

Kommunikáció- és médiatudomány mesterszak

Az igazi kommunikációs szakemberek képzése a profi...

Tovább
Angol nyelvű képzés Állami ösztöndíjas finanszírozás

Nemzetközi gazdálkodás alapszak

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Duális képzés Angol nyelvű képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak

Az okleveles közgazdász - a szakma csúcsa felé...

Tovább
Angol nyelvű képzés Állami ösztöndíjas finanszírozás

Nemzetközi tanulmányok alapszak

Írjad TE is a diplomácia történetét!

Tovább

Nemzetközi tanulmányok mesterszak

Határtalan lehetőségek a munkaerőpiacon.

Tovább
Angol nyelvű képzés Állami ösztöndíjas finanszírozás

Pénzügy és számvitel alapszak

A kalkulálható sikerekért!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Politikatudományok alapszak

Érts, láss, tudj és diktálj!

Tovább

Politikatudomány mesterszak

Okleveles politológus

Tovább
Angol nyelvű képzés Állami ösztöndíjas finanszírozás

Szociológia alapszak

Elemzésekkel a társadalom fejlődéséért.

Tovább

Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Emelt szintű érettségi nélkül

Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Emelt szintű érettségi nélkül
1 / 32
80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

Feliratkozás a Zsigmond hírlevélre

Képzések

Rólunk

Szervezeti felépítés

Tudományos élet

Kiadványok

Hallgatói közösségek

Erasmus

DPR

Hírek

Események

Média

Kapcsolat

Közhasznúságú információk

Ügyintézés