Menü iOS APP Android APP
HU EN

Szervezeti felépítés

Hallgatói Információs Központ

A Hallgatói Információs Központ (HIK) elősegíti és támogatja a teljes körű hallgatói ügyfélkezelést és ügyintézést. Ezáltal létrejött az "egyablakos" ügyintézési keretrendszer, ezzel megvalósítva a gyors és pontos ügyviteli rendet.

Az "egyablakos” rendszer alatt azt az ügyviteli eljárási rendet értjük, mely a hallgató számára biztosítja, hogy több szervezeti egységet érintő ügyeinek intézése egyetlen helyen keresztül, egyszeri kezdeményezéssel történhessen.

  • Miért jó ez?

Megszűnik az „ide-oda rohangálok”, az Egyetem (leendő) hallgatójaként bármit el tud intézni egy helyen, legyen szó iskolalátogatási papírról, diákigazolványról, vagy halasztási kérelemről, egyebekről

A HIK-en dolgozó kollégák a személyes tájékoztatás mellett, akár telefonon, vagy e-mailen is megadják a megfelelő információt.

FONTOS! A költségtérítési ügyek rendezése, problémakezelés eltérő ügyfélfogadási rendben történik.
Kontakszemély: Dr. Járdánházy Monika, vezető jogtanácsos
Elérhetőségek: penzugyeim@uni-zsigmond.hu | 0614547600 / 110-es mellék

A Hallgatói Információs Központ elérhetőségei:
hik@uni-zsigmond.hu
| 061454-7600 / 192-es mellék | "B" épület, földszint, 2-es terem

Karrieriroda és életvezetési tanácsadás

Az egyetem ingyenes pszichológiai tanácsadását az egyetem hallgatói és dolgozói vehetik igénybe.

További info

Jegyzetbolt és Pénztár

A Jegyzetboltban megvásárolhatók a tanulmányokhoz szükséges jegyzetek és tankönyvek.

Továbbá a Jegyzettárban megtehető a tandíjbefizetés; különböző késedelmes befizetések eljárási díjainak befizetése; ideiglenes diákigazolvány befizetése; diploma okirat befizetése.

Jegyzetbolt és Pénztár elérhetőségei:
penztar@uni-zsigmond.hu | 0614547600 / 220-as mellék | "A" épület, 1. emelet, 20-as terem

Könyvtár és olvasóterem

Látogasson el személyesen vagy "online" a nyomtatott és digitális dokumentum-állománnyal rendelkező Könyvtárba, hiszen egy jó házi dolgozat, kutatási anyag összeállításához szinte minden forrást megtalálhat nálunk.
Ha valami esetleg mégsem szerepelne állományunkban, azt igyekszünk megszerezni olvasóinknak.
A könyvtári munka során olyan szolgáltatási színvonalat és szemléletet igyekszünk megvalósítani, amit mi is szívesen vennénk fordított szerepben.
A Könyvtár használata minden Zsigmondos számára díjtalan. 

Helyben használható
A csak helyben használható dokumentumok körét a könyvtár határozza meg.
A jelenlegi szabályzat szerint ide tartoznak: a folyóiratok, a tankönyvek, kézikönyvek, szótárak és digitális anyagok egy része.

Kölcsönözhető
Kölcsönözni a beiratkozáskor váltott, másra át nem ruházható olvasójeggyel lehet.
A könyvtárból kölcsönözhetőek mindazok a dokumentumok, melyeket a könyvtár erre a célra kijelölt. A kölcsönzést az olvasó a számítógép által kinyomtatott bizonylat aláírásával ismeri el.
Egy olvasónál egyszerre összesen legfeljebb 6 db könyvtári egység lehet; a kettő és több kötetes művek kettő illetve több könyvtári egységnek számítanak.
A kölcsönzés határideje három hét. Ha a dokumentumra nincs előjegyzés – és nem kölcsönözhető tankönyv kategóriájú dokumentumról van szó -, ez az időtartam két alkalommal meghosszabbítható.
A hosszabbítási kérelmet személyesen vagy e-mail-ben fogadunk el (konyvtar@uni-zsigmond.hu); indokolt esetben a könyvtár egyedi határidőt is megállapíthat.
A más által kikölcsönzött dokumentumra a könyvtár kérésre előjegyzést vesz fel, a dokumentum visszaérkezésekor az előjegyzőt e-mailben értesíti. Az előjegyző részére a dokumentumot 1 hétig fenntartja, az igényeket az előjegyzések időrendjében elégíti ki.
A kölcsönzési határidő lejárta után visszaadott könyvért a könyvtár késedelmi díjat kér. Ennek mértékét az SZMSZ és a díjtáblázat tartalmazza.
A késedelmes olvasókat a könyvtár e-mailben felszólítja tartozásuk rendezésére; amennyiben erre az olvasó nem reagál, abban az esetben a tanulmányi rendszerhez való hozzáférése ideiglenesen felfüggesztésre kerül.
Amennyiben a kölcsönző a dokumentumot elvesztette vagy megrongálta, kártérítéssel tartozik.
Az a hallgató, akinek a szemeszter végén könyvtári tartozása van, nem kaphat bizonyítványt. A könyvtartozást a záróvizsga előtt rendezni kell!

Egyéb szolgáltatások
Az általános – személyes, telefonos, online - tájékoztató (referens) szolgáltatáson túl a Könyvtár szombaton lehetőséget biztosít nyomtatásra - hétköznapokon az „A” épület Portájánál található nyomtató-terminálon történik a nyomtatás; a térítési díjat a díjtáblázat tartalmazza.
Fénymásolásra az „A” épület Portájánál elhelyezett önkiszolgáló gép áll rendelkezésre; scannelésre szintén az „A” épület Portájánál van lehetőség.

Internet használat
A Zsigmond Király Egyetem Könyvtára minden beiratkozott felhasználójának biztosít internet használatot a könyvtár kölcsönzési idejében – mind a könyvtár asztali számítógépein, mind wifi-szolgáltatással.
A könyvtár számítógépeit tilos törvénybe ütköző cselekmények elkövetésére és mások zaklatására használni.

  • Általános szabályok: A Könyvtár nyilvános szakkönyvtár (a továbbiakban könyvtár), alapszolgáltatásait díjtalanul igénybe vehetik az Egyetem oktatói, dolgozói, beiratkozott hallgatói. Mások részére a használati díjakat a díjtáblázat tartalmazza. A könyvtári szabályok megsértőitől a használati jog megvonható. Alapszolgáltatásai: könyvtárlátogatás, az állomány helyben használata, az állományfeltáró eszközök használata, tájékoztatás a könyvtári rendszerről és szolgáltatásairól. A nyitva tartás rendjéről a könyvtár tájékoztatja az olvasókat. A könyvtár az ünnepnapokon zárva tart. Tanév végétől az új tanév kezdetéig csökkentett nyitva tartással működik, illetve zárva tarthat. A könyvtár fenntartója egyéb okok miatt is elrendelhet zárva tartást. A könyvtár területére be- ill. kivitt saját dokumentumot a könyvtárosok ellenőrizhetik. A könyvtár területén az ital-, alkohol-, drogfogyasztás, a dohányzás, az étkezés és a mobil telefon használata tilos. Észrevételekkel, panaszokkal, a használati szabályzatot módosító javaslatokkal közvetlenül a Könyvtár munkatársaihoz lehet fordulni. A nyitva tartási időt, a szolgáltatási- és késedelmi díjakat évente határozzuk meg.
  • Beiratkozás, regisztráció: A kölcsönzéshez belépési nyilatkozat kitöltése szükséges. A könyvtárba beiratkozhat minden jogilag cselekvőképes magyar állampolgár személyi igazolványával, a tartózkodási- vagy bevándorlási engedéllyel vagy magyar igazolvánnyal rendelkező külföldi állampolgár, amennyiben az engedély a kölcsönzés napjától számított legalább kilencven napig érvényes (útlevél vagy igazolvány bemutatása és tartózkodási hely igazolása kötelező). A beiratkozott olvasó nyilatkozat aláírásával a használati szabályokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Olvasójegyet kap, amely jogosítja a könyvtár használatára. A könyvtár visszaélés esetén a következményekért felelősséget nem vállal. Az elveszett olvasójegyet a könyvtár díj fizetése ellenében pótolja. Az olvasónak regisztráltatnia kell magát akkor is, ha az állományt csak helyben kívánja használni. A regisztráláskor, a beiratkozáskor, a tagság meghosszabbításakor és az adatok megváltozásakor a személyi adatokat hitelt érdemlően igazolni kell. Az olvasó betekinthet a kölcsönzési nyilvántartásban szereplő adataiba. A könyvtár az olvasók adatait a törvényi előírásoknak megfelelően kezeli.

Könyvtár és olvasóterem elérhetőségei:
konyvtar@uni-zsigmond.hu
| 0614547625 | "B" épület, földszint, 8-as szoba


Mit tanulhatsz nálunk?

Magánpilóta Jogosítvány (PPL)

Jelentkezési határidő: Szeptember 7-ig.!

Tovább
Egyéb képzések

IT-készségek fejlesztése

(E-00725/2014/D007)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Projektmenedzsment ismeretek

(E-00725/2014/D008)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Közösségszervezés alapszak

Új képzés az Egyetem kínálatában!

Tovább

Sportlétesítmény menedzser

Jelentkezési határidő: augusztus 31!

Tovább

Álláskeresési technikák

(E-00725/2014/D002)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Sikeres ügyfélkezelési technikák

(E-00725/2014/D003)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Vezetői kompetenciák fejlesztése

(E-00725/2014/D005)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Konfliktus és stressz-kezelési készségfejlesztés

(E-00725/2014/D006)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Konfliktus és stressz-kezelés

(E-00725/2014/D001)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő

(E-00725/2014/A002)

Tovább
OKJ-s képzések

55 343 01 Biztosítási tanácsadó

(E-00725/2014/A001)

Tovább
OKJ-s képzések

Vállalkozási ismeretek

(E-00725/2014/D004)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

34 762 01 Szociális gondozó és ápoló

E-000725/2014/A004

Tovább
OKJ-s képzések

Andragógia mesterszak

Tovább
Állami ösztöndíjas finanszírozás

Emberi erőforrások alapszak

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Gazdálkodási és menedzsment alapszak

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Gazdaságinformatikus alapszak

PILÓTAKÉPZÉS első lépcsőfoka a ZSKE-n

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

52 341 02 Ingatlanközvetítő

(E-00725/2014/A003)

Tovább
OKJ-s képzések

Kommunikáció- és médiatudomány mesterszak

Az igazi kommunikációs szakemberek képzése a profi...

Tovább
Angol nyelvű képzés Állami ösztöndíjas finanszírozás

Nemzetközi gazdálkodás alapszak

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Duális képzés Angol nyelvű képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak

Az okleveles közgazdász - a szakma csúcsa felé...

Tovább
Angol nyelvű képzés Állami ösztöndíjas finanszírozás

Nemzetközi tanulmányok alapszak

Írjad TE is a diplomácia történetét!

Tovább

Nemzetközi tanulmányok mesterszak

Határtalan lehetőségek a munkaerőpiacon.

Tovább
Angol nyelvű képzés Állami ösztöndíjas finanszírozás

Pénzügy és számvitel alapszak

A kalkulálható sikerekért!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Politikatudományok alapszak

Érts, láss, tudj és diktálj!

Tovább

Politikatudomány mesterszak

Okleveles politológus

Tovább
Angol nyelvű képzés Állami ösztöndíjas finanszírozás

Szociológia alapszak

Elemzésekkel a társadalom fejlődéséért.

Tovább

Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Emelt szintű érettségi nélkül

Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Emelt szintű érettségi nélkül
1 / 32
80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

Feliratkozás a Zsigmond hírlevélre

Képzések

Rólunk

Szervezeti felépítés

Tudományos élet

Kiadványok

Hallgatói közösségek

Erasmus

DPR

Hírek

Események

Média

Kapcsolat

Közhasznúságú információk

Ügyintézés