Menü iOS APP Android APP
HU EN

Nemzetbiztonság és biztonságpolitika szakirányú továbbképzés

Nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai elemzés

Általános tudnivalók

 • A diploma megnevezése: biztonságpolitikai (nemzetbiztonsági) elemző
 • Végzettség szintje: posztgraduális
 • Képzési idő: 3 félév    

Jelentkezési határidő: március 5., vasárnap

Kezdés: március 10., péntek

Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a biztonságpolitika, ezen belül a nemzetbiztonság kérdései a társadalom életének valamennyi területén. A biztonságpolitikai, nemzetbiztonsági összefüggések jobb megértéséhez az események helyes elemzését, értékelését célozza a biztonságpolitikai, nemzetbiztonsági elemzés szakirányú továbbképzés.

A szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek biztosítása, akik a nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai tevékenység ismeretének birtokában képesek az állami és magán szféra döntéshozatali folyamataiban felhasználandó, a nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai tevékenység központi elemét képező információ elemző-értékelő munkára.

Tekintettel korunk nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai kihívásaira és azok körének szélesedésére, egyre nagyobb igény jelentkezik mind a közigazgatásban, mind a politikai, gazdasági, társadalmi döntéshozatalban résztvevő intézményeknél, szervezeteknél, illetve a vállalatoknál a nemzetbiztonsági, biztonságpolitikai információkat szakszerűen értelmezni, elemezni és értékelni képes munkavállalók iránt.

A továbbképzés során megszerzett ismeretek révén a hallgatók képesek lesznek az aktuális - hazai és nemzetközi – társadalmi, gazdasági, biztonságpolitikai folyamatok nemzetbiztonságot érintő összefüggéseinek, hatásainak értékelésére, azok kifejtésére, megjelenítésére.

A szakirányú továbbképzés során érintett főbb témakörök:

 • Alapvető nemzeti és nemzetközi politikai, gazdasági és jogi ismeretek;
 • A nemzetközi biztonságpolitikai helyzet alakulása;
 • A nemzetbiztonság, a nemzeti értékek és érdekek megfelelő értelmezése;
 • A nemzetbiztonságot érintő stratégiák, koncepciók, elméletek alkalmazási készsége;
 • A nemzeti stratégiák, értékek, érdekek és célok;
 • A társadalom és az állam döntéshozatali rendszere;
 • Az információ döntéshozatali rendszerben betöltött jelentősége;
 • Az információ elemzés-értékelés, tájékoztatás rendszere;
 • A nemzetbiztonsági tevékenység specialitásai.

A szakirányú továbbképzésben végzettek alkalmasak lesznek:

 • a nemzetközi politikai, gazdasági és jogi ismeretek birtokában a nemzetközi biztonságpolitikai helyzet értékelésére;
 • a nemzetbiztonság, a nemzeti értékek és érdekek megfelelő értelmezésére és képviseletére;
 • nemzetbiztonságot érintő stratégiák, koncepciók, elméletek alkalmazására, az adott munkaterületre vonatkozóan azok adaptálására;
 • a polgári közigazgatásban (minisztériumok, kormányzati szervek, állami intézmények, önkormányzatok) a nemzetbiztonsággal összefüggő feladatok ellátására;
 • a törvényhozói szférában tanácsadói, szakértői feladatok ellátásra;
 • gazdasági társaságoknál és a vállalkozói szektorban a nemzetbiztonsággal összefüggő feladatok ellátására;
 • a külkapcsolatokat irányító intézményeknél, szakmai és tudományos területen elemző-értékelő munka végzésére;
 • nemzetközi szervezetekben képviseleti munka ellátására.

A képzésben való részvétel feltétele:

A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki gazdaságtudományok, jogi és igazgatási, illetve társadalomtudomány képzési területen alapképzésben vagy mesterképzésben megszerzett oklevéllel rendelkezik.

Jelentkezési lap:

Jelentkezési lap • Nyilatkozatok • Egyéb információ 
 

Vissza a képzésekhez

További képzések

Emberi erőforrások alapszak

Megfelelő embert a megfelelő helyre a TE döntéseid...

Tovább
Emelt szintű érettségi nélkül

Gazdálkodási és menedzsment alapszak

Legyél tagja TE is a vezetésnek, a menedzsmentnek!

Tovább
Emelt szintű érettségi nélkül

Gazdaságinformatikus alapszak

A ma emberének a jövőjét TE írhatod!

Tovább
Emelt szintű érettségi nélkül

Kommunikáció- és médiatudomány alapszak

Valódi szakemberekre van szükség!

Tovább

Kommunikáció- és médiatudomány mesterszak

Az igazi kommunikációs szakemberek képzése a profi...

Tovább

Nemzetközi gazdálkodás alapszak

Határokon innen és túl a szabályokat TE írhatod!

Tovább
Emelt szintű érettségi nélkül

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak

Az okleveles közgazdász - a szakma csúcsa felé...

Tovább

Nemzetközi tanulmányok alapszak

Írjad TE is a diplomácia történetét!

Tovább

Nemzetközi tanulmányok mesterszak

Határtalan lehetőségek a munkaerőpiacon.

Tovább

Pénzügy és számvitel alapszak

A kalkulálható sikerekért!

Tovább
Emelt szintű érettségi nélkül

Politikatudományok alapszak

Érts, láss, tudj és diktálj!

Tovább
80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

Feliratkozás a Zsigmond hírlevélre

Képzések

Rólunk

Szervezeti felépítés

Tudományos élet

Kiadványok

Hallgatói közösségek

Erasmus

DPR

Hírek

Események

Média

Kapcsolat

Közhasznúságú információk

Ügyintézés