Menü iOS APP Android APP
HU EN

34 762 01 Szociális gondozó és ápoló

E-000725/2014/A004

A képzés még így is elérhető: okj-s képzések

A szakképesítés kompetenciáinak rövid leírása: 
A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap– és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

A program összóraszáma: 1393 óra (863 elmélet – 285 egyéni felkészüléssel, 551 kontaktórával és 557 gyakorlati órával)

A képzés megvalósításának időtartama és ütemezése:
• a képzést hetente, péntek délután és szombati napokon tartjuk
• a program időtartama: 14 hónap
• a kezdési időpont: 2018. május 18
• a tervezett befejezés: 2019. június közepe
• a 400 óra kötelező szakmai gyakorlat egyéni beosztás alapján valósul meg
• jelentkezési határidő: 2018. május 11.

A képzés költsége: 195.000 Ft

A szakképesítéssel rendelkező képes:
• olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
• köznyelvi és szakmai szöveget írni
• információkat gyűjteni
• a különböző helyzetben élő emberekkel empátiával, toleranciával bánni
• érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartást tanúsítani
• elhivatottan, segítőkész odafordulással kapcsolatot teremteni
• adekvát módon kommunikálni, nondirektív segítő beszélgetést alkalmazni
• klienseit motiválni
• felelősségteljesen, nyitott módon hozzáállni a kliensek problémáihoz
• a szociális veszélyhelyzeteket, problémákat felismerni
• a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeit képviselni
• info–kommunikációs eszközöket és a számítógépet használni
• feladatait és a megoldandó problémákat gyakorlatiasan értékelni
• gondozási és alapápolási feladatokat szakszerűen elvégezni
• segítséget nyújtani a mindennapi életvitel biztosításában
• segítséget nyújtani a háztartásvitelben, háztartásgazdálkodásban
• az alapvető szükségleteket felmérni
• a foglalkoztatások szervezésében és lebonyolításában aktívan részt venni
• megbízás alapján kliense érdekeit képviselni
• saját gondozási munkáját dokumentálni
• részt venni a gondozási terv elkészítésében és megvalósításában
• az egészségügyi alapellátás állóeszközeit, az ápolás eszközeit használni és a szükséges
• műszereket kezelni
• a gyógyászati segédeszközöket, a kényelmi eszközöket használni, karbantartani, tisztítani
• az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni
• háztartási gépeket, konyhatechnikai eszközöket és a textíliákat használni, tisztítani

A program moduljai és főbb tantárgyai:

10569-16 Gondozási-ápolási alapfeladatok
• Szakmai készségfejlesztés és kommunikációs gyakorlat
• Szociálpolitikai, jogi és etikai ismeretek
• Pszichológiai alapismeretek
• Egészségügyi alapismeretek
• Ápolási, gondozási alapismeretek
• Megfigyelési és elsősegélynyújtási gyakorlat

10570-16 A szükségletek felmérése
• Társadalomismeret
• Klinikai ismeretek
• Ápolási gyakorlat
• Gondozási ismeretek
• A gondozási szükségletek felmérése
• Monitorozó gyakorlat

10571-16 Sajátos gondozási feladatok
• Szociális munka elmélete
• Szociális munka gyakorlata
• Szociális gondozás
• Szociális gondozás gyakorlata
• Mentálhigiéné
• Esetmegbeszélés és szupervízió a gyakorlaton

10572-16 Gondozási-ápolási adminisztráció
• A szociális adminisztráció gyakorlata
11497-12 Foglalkoztatás I. (angol nyelvi modul)
11499-12 Foglalkoztatás II
• Munkajogi alapismeretek
• Álláskeresés

A képzés belépési feltétele:
• Alapfokú iskolai végzettség
• Egészségügyi alkalmasság
 

Vissza a képzésekhez

További képzések

IT-készségek fejlesztése

(E-00725/2014/D007)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Projektmenedzsment ismeretek

(E-00725/2014/D008)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Közösségszervezés alapszak

Új képzés az Egyetem kínálatában!

Tovább

Sportlétesítmény menedzser

Jelentkezési határidő: július 31.

Tovább

Álláskeresési technikák

(E-00725/2014/D002)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Sikeres ügyfélkezelési technikák

(E-00725/2014/D003)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Vezetői kompetenciák fejlesztése

(E-00725/2014/D005)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Konfliktus és stressz-kezelési készségfejlesztés

(E-00725/2014/D006)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Konfliktus és stressz-kezelés

(E-00725/2014/D001)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő

(E-00725/2014/A002)

Tovább
OKJ-s képzések

55 343 01 Biztosítási tanácsadó

(E-00725/2014/A001)

Tovább
OKJ-s képzések
80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

Feliratkozás a Zsigmond hírlevélre

Képzések

Rólunk

Szervezeti felépítés

Tudományos élet

Kiadványok

Hallgatói közösségek

Erasmus

DPR

Hírek

Események

Média

Kapcsolat

Közhasznúságú információk

Ügyintézés