Menü iOS APP Android APP
HU EN

Felvételi követelmények (NGG MA)

A felvételi motivációs és szakmai beszélgetésről:

I. A felvétel feltételeként meghatározott szakok

 • Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapszak : nemzetközi gazdálkodás
 • A bemenethez a 2.pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapszakok: a gazdálkodási és menedzsment, az emberi erőforrások, a kereskedelem és marketing, a pénzügy és számvitel, a turizmusvendéglátás, az üzleti szakoktató, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, valamint a nemzetközi tanulmányok alapképzési szak.
 • A 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapszakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

II. A mesterképzésbe való felvétel követelményei

 • A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen 60 kreditje a módszertani alapismeretek, a közgazdasági alapismeretek, az üzleti alapismeretek, a társadalomtudományi alapismeretek illetőleg szakmai ismeretek tárgyaiból.
 • A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökből a hallgató legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a főiskola tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
 • Az oklevél a felvétel, de nem a jelentkezés feltétele. A dokumentumokat a hiánypótlási határidőig kell benyújtani. A 2010-ban diplomázók esetén a felsőoktatási intézmény nyilatkozata is megfelelő, amely igazolja, hogy a jelentkező számára az intézmény a beiratkozásig az oklevelet kiadja.

III. A felvételi vizsga sajátos követelményei

A Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakra a Főiskola szóbeli felvételi konzultációt szervez. A beszélgetés keretében felmérésre kerül a jelentkezők tájékozottsága, rátermettsége, motivációi és gazdasági műveltsége.

A szóbeli felvételi beszélgetésen elérhető pontszám maximum 80, emellett további plusz pontok szerezhetők pl. nyelvvizsgák után( max. 20 pont)

IV. A beszélgetés lehetséges témakörei:

 • a gazdasági globalizáció,
 • a magyar gazdaság strukturális jellemzői
 • az Európai Unió,
 • a nemzetközi pénzügyi rendszer válságai,
 • az euró bevezetésének előnyei,
 • a nemzetközi tőkeáramlás,
 • a nemzetközi kereskedelem
 • a versenyképesség és foglalkoztatottság
 • stb.

V. Kötelező irodalom:

 • Csaba László : A felemelkedő Európa
  (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006)
 • Palánkai Tibor: Az európai integráció gazdaságtana
  (Aula Kiadó, Budapest, 1998)
 • Blahó András (szerk.) : Világgazdaságtan
  (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007)

VI. Előzetes kreditelismerés

Amennyiben mesterképzési szakra jelentkezik és nem olyan szakképzettsége van, amelyet a képzési és kimeneti követelmény megnevez, szükséges, hogy előzetes kreditelismerési eljárás keretében megállapítsuk, hogy teljesíti-e a felvételi követelményeket.

Ezt az űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletekkel való beküldéssel kérheti.

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

Feliratkozás a Zsigmond hírlevélre

Képzések

Rólunk

Szervezeti felépítés

Tudományos élet

Kiadványok

Hallgatói közösségek

Erasmus

DPR

Hírek

Események

Média

Kapcsolat

Közhasznúságú információk

Ügyintézés